Kierunek PRACA!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

ZGŁOSZENIE w formie elektronicznej

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić swoją kandydaturę  poprzez uproszczony formularz zgłoszeniowy:

Po dokonaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą i udzielimy Ci wszelkich  szczegółowych informacji.

 

ZGŁOSZENIE w formie papierowej

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do wypełnienia i złożenia Dokumentów Rekrutacyjnych w formie papierowej dostępnych poniżej:

  1. Formularz Aplikacyjny (POBIERZ);
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (POBIERZ);
  3. W przypadku osób, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub inny dokument równoważny potwierdzający stan zdrowia – zaświadczenie lekarskie;
  4. W przypadku osób, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne - zaświadczenie z urzędu pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie  są zobowiązane do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (POBIERZ).

Dokumenty Rekrutacyjne w formie papierowej należy dostarczyć  osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej do Biura Projektu mieszczącego się pod adresem:

Biura Projektu InBIT:
Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, 31-115 Kraków

Punkt rekrutacyjno-konsultacyjny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi mieści się przy ul. Cybulskiego 9, Kraków. Lokal wolny jest od barier architektonicznych i dostępny jest w godzinach 11:00-15:00.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Formularz aplikacyjny,
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Okres realizacji Projektu: 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!